banner
img

TẦM NHÌN

Củng cố vị thế và nỗ lực trở thành một trong ba nhà phân phối hàng đầu Việt Nam về thiết bị, dụng cụ của các nhà sản xuất Nhật Bản và các thương hiệu lớn.

Improve and strengthen our position as one of the biggest three supplier in Viet Nam of equipment and tools from Japanese Manufacturers and other reputa-ble brands.

img

Sứ mệnh

Củng cố vị thế và nỗ lực trở thành một trong ba nhà phân phối hàng đầu Việt Nam về thiết bị, dụng cụ của các nhà sản xuất Nhật Bản và các thương hiệu lớn.

Improve and strengthen our position as one of the biggest three supplier in Viet Nam of equipment and tools from Japanese Manufacturers and other reputa-ble brands.

0